Raising the organizational capacity of voluntary sport clubs: a process consultation approach

Vertaalde titel van de bijdrage: Vitaliseren van sportverenigingen: Een procesgerichte ontwikkelaanpak

Bake Dijk, Hans Slender, Heleen Meijburg, Maikel Waardenburg, Johan de Jong

Onderzoeksoutput: AbstractOther research output

20 Downloads (Pure)

Samenvatting

.
Originele taal-2English
Aantal pagina's2
StatusPublished - 7 sep 2017

Keywords

  • sportverenigingen
  • organisatieverandering
  • adviseurs

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Vitaliseren van sportverenigingen: Een procesgerichte ontwikkelaanpak'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit