QuickScan circulaire businessmodellen: inspiratie voor het organiseren van waardebehoud

Jan Jonker, Niels Faber, Timber Haaker

    Onderzoeksoutput: ReportProfessional

    150 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten