Quantified Self: Groningen zet stappen

Valesca van Dijk, Jan-Willem Bruining, Wouter de Groot

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

196 Downloads (Pure)

Samenvatting

Of het nu gaat om het kwantitatief in kaart brengen van het beweeggedrag van een groep kinderen, het overbrengen van kennis over lichaamsbeweging of het creëren van bewustwording over gezond beweeggedrag, er liggen tal van kansen om met nieuwe technologie het vak bewegingsonderwijs te verrijken. In dit artikel is beschreven op welke wijze het project 'Groningen zet stappen' dit in de praktijk heeft toegepast.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's3
TijdschriftLichamelijke opvoeding (LO)
Volume101
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 2012

Keywords

  • quantified self
  • bewegen (activiteit)
  • bewegingsonderwijs
  • groningen (stad)

Citeer dit