Quantification of damage evolution in masonry walls subjected to induced seismicity

Dimitrios Dais, Eleni Smyrou, Ihsan Engin Bal

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

97 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Quantification of damage evolution in masonry walls subjected to induced seismicity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering