Qualities honors students look for in faculty and courses, revisited

Marca Wolfensberger, Johan Offringa

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

46 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)171-182
TijdschriftJournal of the national collegiate honors council
Volume13
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2012

Keywords

  • hoger onderwijs

Citeer dit