Psychophysical capacity in non-specific low back pain

Audy Paul Hodselmans

Onderzoeksoutput: PhD Research internal, graduation internal

48 Downloads (Pure)

Samenvatting

Binnen de revalidatie van patiënten met aspecifieke chronische lage
rug pijn (CLRP) is het accent geleidelijk aan verschoven van een
biomedische naar een bio-psychosociale revalidatie. Een benadering
binnen de revalidatie is de cognitief somatische revalidatie. De positieve
resultaten waren mede aanleiding voor dit promotieonderzoek. De
cognitief somatische revalidatie heeft als doel het verminderen en
onder controle houden van de ervaren beperkingen bij patiënten
met aspecifieke CLRP. Binnen dit programma leeft de gedachte dat
naast de beoordeling van de maximale en submaximale capaciteit
ook de ervaren inspanning van belang is voor een uitgebreider beeld
van het probleem van de patiënt en om de effecten van de cognitief
somatische revalidatie te kunnen evalueren. De consequentie van
deze gedachtegang maakt dat er meetinstrumenten nodig zijn om
zowel de fysieke capaciteit als ook de ervaren inspanning te kunnen
bepalen. Tot op heden is het onduidelijk welke factoren bepalend zijn
voor het effect van de vermindering in ervaren beperkingen van de
patiënten door het cognitieve somatische revalidatie programma. Dit
onderzoek concentreert zich op het bepalen van de psychometrische
eigenschappen van de meetinstrumenten die zowel de fysieke capaciteit
als ook de ervaren inspanning meten en de factoren die bepalend
zijn voor de vermindering van de ervaren beperkingen van patiënten
met aspecifieke CLRP die deel nemen aan een cognitief somatische
revalidatie programma.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Geertzen, J.H.B., Supervisor, Externe Persoon
  • Dijkstra, P.U., Supervisor, Externe Persoon
  • van der Schans, Cees, Supervisor
Gedrukte ISBN's9789077113899
StatusPublished - 2009

Keywords

  • lage rugpijn
  • revalidatie

Citeer dit