Project Sociale Vitaliteit, spoor 1 en 2 WLP Eemsdelta

Jannie Rozema, Saskia Duursma, Rika Ringersma

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

140 Downloads (Pure)

Samenvatting

Van 2015 - 2017 zijn in het kader van het Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta Leeft, Actieprogramma Sociale Cohesie pilots uitgevoerd met bewoners en professionals. De pilots hadden tot doel om de organisatiekracht van bewoners en de facilitering van professionals richting bewonersinitiatieven te versterken. Het rapport doet verslag van deze pilots en geeft tips naar aanleiding van de geleerde lessen.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Opdrachtgevend orgaanProvincie Groningen
Aantal pagina's30
StatusPublished - nov. 2017

Keywords

  • sociologie
  • dorpsontwikkeling
  • leefbaarheid
  • eemsdelta

Citeer dit