Professioneel sportmanagement vernieuwen: praktijkgericht onderzoek naar het ontwikkelen van innovatieve managementpraktijken in de sport

A.H. Broeke

  Onderzoeksoutput: PhD Research internal, graduation external

  219 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In de loop van de vorige eeuw is de sportwereld ingrijpend veranderd. Van
  een lokale liefhebberij van enkele welgestelden groeide sport uit tot een
  steeds commerciëler georganiseerde en wereldwijd verspreide
  vrijetijdsindustrie. In het verlengde hiervan nam de maatschappelijke en
  sociaal-economische impact van het verschijnsel sport zienderogen toe.
  Alleen al in ons land waren er anno 2007 ruim 118.000 fte betaalde en zo’n
  anderhalf miljoen vrijwillige werkers actief in de bedrijfstak sport. Rondom
  het faciliteren van sportbeoefening en de productie en marketing van
  sportgerelateerde producten en diensten verrichtte een groeiend aantal
  ondernemers, beleidsfunctionarissen en leidinggevende managers
  professioneel werk. Onder de noemer sportmanagement ontwikkelde zich
  de afgelopen decennia in het veranderende sportlandschap langzaam maar
  zeker een nieuw beroepsdomein.
  Binnen het domein sportmanagement zijn in deze studie op basis van
  literatuuronderzoek vier soorten beroepspraktijken onderscheiden: twee op
  Anglo-Amerikaanse en twee op Rijnlands-Europese leest geschoeide
  managementpraktijken. In die praktijken creëren verschillende sportorganisaties
  waarde voor uiteenlopende belanghebbenden. Van een
  gemeenschappelijke beroepsidentiteit is vooralsnog geen sprake.
  Originele taal-2Dutch
  StatusPublished - 2010

  Keywords

  • sportmanagement
  • innovatie

  Citeer dit