Professionals over de versterkingsoperatie: verloop en impact op bewoners en gemeenschappen

Katherine Stroebe, Marjolein Boendermaker, Marielle Bovenhoff, Tom Postmes

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

159 Downloads (Pure)

Samenvatting

18 geïnterviewde professionals schetsten hun eigen beeld van de versterkingsoperatie en de impact op bewoners en gemeenschappen. Het huidige rapport geeft een totaalbeeld van al deze bijdragen, gebaseerd op overeenkomsten en verschillen die we signaleerden in de visies van professionals. Dit totaalbeeld laat een haperend systeem zien waarbinnen men met veel inzet probeert de versterkingsoperatie zo goed mogelijk uit te voeren. Met bewoners die volledig afhankelijk zijn van het systeem, die hun vertrouwen veelal kwijt en ook murw en moe zijn. In het rapport passeren veel knelpunten de revue, maar een rode lijn zijn de telkens veranderende beleidskaders, de spelregels die maar blijven wijzigen. Professionals geven onder andere aan moeite te hebben om deze regels nog aan bewoners uit te leggen: ze scheppen namelijk ongelijkheid en vergroten de kans op conflict en ze maken het moeilijk om een vertrouwensband met bewoners op te bouwen. In november 2020, na de afronding van ons onderzoek, is een nieuw bestuursakkoord verschenen. Bestuurders zijn optimistisch dat de nieuwe kaders veel problemen gaan oplossen. Uit ons rapport kan juist geconcludeerd worden dat de veranderende kaders het grootste probleem zijn. We hopen dat de huidige wijzigingen voor professionals en bewoners desondanks een verbetering vormen.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's57
StatusPublished - 17 dec. 2020

Keywords

  • aardbevingsgebieden
  • groningen (provincie)
  • sociale aspecten

Citeer dit