Professionalisering in een bewegend werkveld

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

113 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)18-23
TijdschriftSoZio
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - feb. 2020

Keywords

  • sociaal werk
  • sociale werkers
  • hoger onderwijs

Citeer dit