Processes and models for serious game design and development

Eelco Braad, Gregor Žavcer, Alyea Sandovar

Onderzoeksoutput: ChapterAcademicpeer review

416 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Processes and models for serious game design and development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science