Process models in dietetic care: a comparison between models in Europe

Vertaalde titel van de bijdrage: Procesmodellen in de diëtetiek: Een vergelijking tussen Europese modellen

Daniel Buchholz, Alexandra Kolm, Koen Vanherle, Marleen Adam, Kathrin Kohlenberg-Mueller, Maaike Roemeling-Walters, Daniela Wewerka-Kreimel, Christina Gast, Karoline Lange, Sabine Ohlrich-Hahn, Shelly Rachman-Elbaum, Eline Baete, Renate Heine-Bröring, Elisabeth Höld, Andrea Werkman

    Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Procesmodellen in de diëtetiek: Een vergelijking tussen Europese modellen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Food Science