Problemen bij het drinken en het verband met mogelijke ontwikkelingsproblemen

Mechteld Wolthuis, Margreet Luinge, Saakje da Costa, Wim Krijnen, Cees van der Schans, Arend Bos

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

71 Downloads (Pure)

Samenvatting

Eén van de eerste uitdagingen voor een te vroeg geboren baby is het leren drinken uit fles of borst. Voor de meeste op tijd geboren kinderen levert dit geen problemen op, maar te vroeg geboren baby’s hebben meer moeite met het coördineren van het zuigen, slikken en ademen tijdens het drinken. Er zijn aanwijzingen dat deze zuig- en slikproblemen in de weken na geboorte geassocieerd zijn met ontwikkelingsproblemen op kinderleeftijd. Deze resultaten van dit onderzoek lijken te wijzen op een gevoelige periode in de ontwikkeling: als de problemen met het drinken nog aanwezig zijn in de 4 tot 6 weken na de uitgerekende datum betekent dat dat er een verhoogd risico is op ontwikkelingsproblemen op 2-jarige leeftijd.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's2
TijdschriftKleine maatjes
StatusPublished - 2015

Keywords

  • premature geboorten
  • ontwikkelingsstoornissen

Citeer dit