Priccapractice #4 the world as we know it, the people as we know them, through lens based images

Anke Coumans, Andrea Stultiens

Onderzoeksoutput: Other contributionOther research output

Samenvatting

Het lectoraat Image in Context van het Kenniscentrum Kunst en Samenleving heeft enkele jaren geleden een expertisecentrum opgezet om licht te werpen op de wijzen waarop fotografie (lens based images) wordt ingezet als vorm van artistiek onderzoek dat helpt ons te situeren in de wereld. Dit expertisecentrum heet Priccapractice, Photographic Research in a Crosscultural and Crossdisciplinary Artistic Practice. Het richt zich op fotografie als onderzoekende praktijk in plaats van als representerende praktijk, als een co-creërende praktijk van kunstenaar/fotograaf in een crossculturele wereld in plaats van als de autonome praktijk van een enkele kunstenaar. Daarnaast heeft het aandacht voor fotografie als een zich ontwikkelende praktijk binnen de voortschrijdende informatietechnologische mogelijkheden die andere vormen van maken, distribueren en exposeren mogelijk maakt. De focus van het expertisecentrum is uniek binnen Nederland, en waarschijnlijk zelfs binnen Europa.
Het expertisecentrum kent een redactie bestaande uit de lector Image in Context dr. Anke Coumans, gepromoveerd op het dialogische karakter van het fotografische beeld als publiek beeld, fotografe/PhD onderzoeker Andrea Stultiens promotieonderzoeker met als specialiteit de fotografische representatie van en in Afrika in het algemeen en Oeganda in het bijzonder, de media kunstenaar en onderzoeker Adri Schokker en de kunstenaar fotograaf Rein Jelle Terpstra die steeds nieuwe wijzen ontdekt om concepten in fotografie te vertalen. Allen zijn verbonden aan het lectoraat Image in Context van Academie Minerva en als docent werkzaam binnen de Hanze Hogeschool.

Het expertisecentrum ontwikkelt eigen projecten in Nederland en samenwerkingsprojecten met buitenlandse instituten. Via de website www.priccapractice.nl wordt aan een netwerk gewerkt en worden interessante praktijken van fotografen en kunstenaars vanuit de hele wereld zichtbaar gemaakt. Twee keer per jaar wordt er een combinatie gemaakt tussen een expositie en een expertmeeting vanuit een door de redactie gekozen thema. Vaak worden hier studentenprojecten aangekoppeld waarin samen wordt gewerkt met instanties of doelgroepen in de samenleving . We hebben van binnen naar buiten gewerkt, door eerst de community van Academie Minerva, haar allumni en de Groningse kunstwereld aan ons te binden om deze vervolgens te verbinden met de rest van de wereld. Er hebben daarvoor reeds drie exposities en expertmeetings plaatsgevonden waaraan fotografen en beeldend kunstenaars als Roy Villevoy, Ahmet Polat, Lino Hellings en Martin Brandsma hebben deelgenomen. De exposities en de expertmeetings vinden plaats binnen Academie Minerva, locatie Praediniussingel en zijn openbaar.
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennensubsidieaanvraag
Aantal pagina's10
StatusPublished - sep. 2015

Keywords

  • fotografie
  • hbo
  • subsidies

Citeer dit