Preventieve aanpak tegen pesten op de Buitenburcht

Rosanne Spruijt, Gabriëlla Dekker-Calado (First author), Annelies Kassenberg, Ninja van der Honing, Dorien Petri

Onderzoeksoutput: Other contributionOther research output

Samenvatting

Op de Buitenburcht heeft het onderzoeksteam zich gericht op het expliciteren van de preventieve en curatieve aanpak tegen pesten op de school. In dit document wordt deze aanpak uiteengezet. In het kader van preventie zet de school in op het versterken van de sociale, emotionele en burgerschapscompetenties van de leerlingen. Daarnaast hanteren zij een curatieve aanpak. Daarin is vastgelegd wat de school verstaat onder persten, en welke stappen er worden ondernomen bij een pestsituatie.
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 2021

Keywords

  • pesten
  • basisscholen
  • aanpak

Citeer dit