Preventief – en omgevingsgericht werken vanuit het CJG

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

Samenvatting

Het project ‘Een stap naar voren, preventief en omgevingsgericht werken vanuit het CJG’ richt zich op het ontwikkelen van een gereedschapskist voor de professionals binnen de CJG’s waarmee zij preventief en omgevingsgericht kunnen werken. De eerste fase van dit project stond in het teken van een verkenning. Een schets van de twee wijken (de context) waarbinnen de frontlinie professionals uit dit project werken; Groningen Zuid en Oosterpark en een inventarisatie van de implicitete (onbewuste) kennis van frontlinie professionals ten aanzien van preventief en omgevingsgericht werken. Daarnaast het in kaart brengen van goede prakijken op het gebied van preventief en omgevingsgericht werken in binnen- en buitenland. In deze presentatie doen we verslag van de uitkomsten van deze eerste inventariserende fase.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's4
StatusPublished - 2013

Keywords

  • opvoeding
  • centra voor jeugd en gezin
  • preventie

Citeer dit