Preventie psychologische stoornissen bij kinderen: interventies voor intergenerationele transmissie

Petra Havinga, Manon H J Hillegers, Dominique F Maciejewski (First author)

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Kinderen van ouders met een angst- of stemmingsstoornis hebben een verhoogd risico om zelf een angst- of stemmingsstoornis te ontwikkelen. Uit een kwalitatief onderzoek naar de verschillende componenten van goed onderzochte preventieprogramma’s blijkt dat deze programma’s allemaal gebruikmaken van psycho-educatie. Programma’s die in de eerste plaats gericht zijn op kinderen, gebruiken vaak elementen uit de cognitieve gedragstherapie. Programma’s die gericht zijn op het hele gezin bevatten componenten die gericht zijn op de communicatie tussen familieleden en op opvoedvaardigheden. In het algemeen zijn deze preventieprogramma’s effectief om angst- of stemmingsstoornissen op korte en lange termijn te voorkomen en bestaande symptomen bij kinderen te verminderen. Toekomstig onderzoek moet meer aandacht besteden aan hoe, en voor wie, de preventieprogramma’s effectief zijn. De eerstelijnsgezondheidszorg speelt een belangrijke rol bij het identificeren van kinderen met een verhoogd risico. Nascholing van professionals op dit gebied is dus belangrijk. Hierdoor kunnen kinderen met lichte klachten eerder in beeld komen waardoor ernstige problematiek en een intensief behandeltraject mogelijk voorkomen kunnen worden.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1-5
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume166
StatusPublished - 2022

Keywords

  • preventieprogramma's
  • depressie
  • angststoornissen
  • iintergenerationele overdracht

Citeer dit