Praktijkgerichte kennis- en innovatie agenda voor sport en bewegen: Praktijkgerichte kennis- en innovatieagenda voor sport en bewegenUitdagingen en prioriteiten voor de sportprofessional

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

554 Downloads (Pure)

Samenvatting

In 2020 heeft het SIA Lectorenplatform Sport en Bewegen in opdracht
van Topteam Sport gewerkt aan de ontwikkeling van een praktijkgerichte
kennis- en innovatieagenda op het gebied van sport en bewegen.
Doel van het opstellen van deze kennis- en innovatieagenda is om thema’s
te identificeren die bij kunnen dragen aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen waar we mee te maken hebben. Voorbeelden daarvan
zijn de stijgende bewegingsarmoede en zorgkosten onder diverse bevolkingsgroepen, de stijgende gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge
en lage opleiding en de toenemende segregatie tussen bevolkingsgroepen.
De praktijkgerichte kennis- en innovatieagenda draagt bij aan het oplossen
van de handelingsverlegenheid van sport- en beweegprofessionals bij deze
uitdagingen en het professionaliseren en innoveren van de beroepspraktijk.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijAllesoversport.nl
Aantal pagina's46
StatusPublished - 1 sep. 2021

Keywords

  • sport
  • bewegen (activiteit)

Citeer dit