Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in de Friese gehandicaptenzorg: werken aan een beter leven voor de cliënt van vandaag en morgen

Rixt Nijenhuis-Huls, Susanna van der Woude, Marloes Schüller-Korevaar, Carola van Hof, Ina van der Wal, Aurora Ulgiati, Aly Waninge, Andrea Fokkens, Maureen Wissing, Alain Dekker

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

259 Downloads (Pure)

Samenvatting

Zorggroep Alliade biedt zorg en ondersteuning aan meer dan 7.000 mensen met een verstandelijke beperking (VB) en kwetsbare ouderen in Friesland. Zorggroep Alliade bestaat uit een aantal zorgonderdelen waarvan Talant (gehandicaptenzorg) en Meriant (ouderenzorg) de bekendste zijn. Naast het verlenen van directe zorg en ondersteuning aan cliënten, heeft Alliade onderzoek en ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Onderzoek draagt bij aan kennisontwikkeling, deskundigheidsbevordering, betere screening, diagnostiek en behandeling en zinnige/effectieve zorg. De afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) richt zich hierop en voert een brede waaier aan onderzoeksprojecten uit in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. De afdeling PWO bestaat uit een aantal (gepromoveerde) onderzoekers en ondersteuners die samen met zorgprofessionals praktijkgericht onderzoek doen. Vaak zijn dit behandelaren, zoals artsen, gedragskundigen en logopedisten die naast hun klinische werk deeltijds onderzoek verrichten binnen hun deskundigheidsdomein. Onderzoek binnen Alliade voldoet aan twee voorwaarden vervat in de afdelingsnaam:
het komt ten goede aan de cliënt van vandaag en/of morgen (praktijkgericht) én voldoet aan wetenschappelijke standaarden. Daarbij wordt gefocust op twee
onderzoekslijnen die aansluiten bij de missie, visie en identiteit van de organisatie: 1) veroudering & dementie en 2) evidence-based screening, diagnostiek & behandeling. Binnen deze twee onderzoekslijnen lopen diverse onderzoeksprojecten die zelfstandig of in samenwerking met collega-zorginstellingen, hogescholen of universiteiten worden uitgevoerd. Op het internationale gehandicaptenzorgcongres van IASSIDD (6-8 juli 2021) worden resultaten gedeeld van vier onderzoeksprojecten.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2-6
Aantal pagina's5
TijdschriftNTZ: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met een verstandelijke beperking
Volume47
Nummer van het tijdschriftextra editie
StatusPublished - 6 jul. 2021

Keywords

  • praktijkgericht onderzoek
  • gehandicaptenzorg
  • onderzoeksprojecten
  • ouderenzorg
  • Alliade
  • Friesland

Citeer dit