Poster Maatschappelijk draagvlak voor biovergisters: de casussen Coevorden en Foxhol

Carina Wiekens, Maartje Harmelink, Jildert Beeksma, Leo Heijne, Annette Klarenbeek, P. Poelarends

Onderzoeksoutput: PosterAcademic

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
StatusPublished - 2015

Keywords

  • maatschappelijk draagvlak
  • biovergisters

Citeer dit

Wiekens, C., Harmelink, M., Beeksma, J., Heijne, L., Klarenbeek, A., & Poelarends, P. (2015). Poster Maatschappelijk draagvlak voor biovergisters: de casussen Coevorden en Foxhol.