Positive Behavior Support in sport clubs in the Netherlands: first experiences

Harold Hofenk, Nicolette van Veldhoven, Arnold Bronkhorst

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

181 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Positive Behavior Support in sport clubs in the Netherlands: first experiences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Psychology