Positionering vastgoedmanagement gemeenten: stap voor stap professioneler

Jan Veuger, Annette van den Beemt, Peter Broer, Leo Looise

  Onderzoeksoutput: WebsiteOther research output

  184 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Vastgoedmanagement bij gemeenten is in het verlengde van de maatschappelijke vastgoeddiscussie steeds vaker onderwerp van gesprek: als we weten wat we hebben, weten we dan ook wat we doen? Doen we het goed, en hoe doen anderen het? Deze vragen stellen gemeenten zichzelf vooral omdat zij er steeds meer
  naar streven het vastgoed professioneler te organiseren en meer strategisch in te zetten om beleidsdoelstellingen te realiseren. In een poging hier wat meer inzicht in te geven, is hierover dit jaar voor het eerst een vragenlijst verstuurd aan Nederlandse gemeenten.
  Originele taal-2Dutch
  StatusPublished - 1 nov. 2016

  Keywords

  • vastgoedmanagement
  • gemeenten overheid

  Citeer dit