Position Paper, NoorderRuimte 2020

Jan-jaap Aué, Floris Boogaard, Anke Carter, Bejanne Hobert, Liesbeth Jorritsma, Sabine Meier, Dorothea van der Meulen, Mark P. Mobach (First author), Mieke Oostra, Hans Revier, Niels van Steenis, Martin Stijnenbosch, Jan Veuger, Peta de Vries, Ron van der Weerd

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

145 Downloads (Pure)

Samenvatting

Kenniscentrum NoorderRuimte doet praktijkgericht onderzoek naar de gebouwde omgeving in Noord- Nederland. Daarbij richten wij ons op de thema’s aardbevingen, krimp, duurzaamheid en gezondheid en welzijn. Onze aanpak is integraal. Onze lectoren, docent-onderzoekers en studenten verbinden de vakgebieden architectuur, bouwkunde, civiele techniek, facility management en vastgoed. Dat doen wij altijd samen met de praktijk.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's19
StatusPublished - 27 nov. 2015

Keywords

  • strategie
  • Kenniscentrum NoorderRuimte
  • gebouwde omgeving

Citeer dit