Politieke partijen als merk: wat is de mate van onderscheid?

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

126 Downloads (Pure)

Samenvatting

Door middel van een vragenlijst onder een representatieve groep van 500 respondenten is onderzocht in welke mate politieke partijen als onderscheidende merken worden gezien. Het blijkt dat circa de helft van de respondenten geen verschillen ziet en twee derde vindt dat partijen allemaal hetzelfde beloven. Interesse in politiek hangt positief samen met het zien van verschillen. Aanbevolen wordt dat politieke partijen zich beter als merk profileren.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's32
StatusPublished - mrt. 2014

Publicatie series

ReeksMarklinq Publicaties
Nummer5

Keywords

  • merken
  • branding
  • politieke partijen
  • positionering

Citeer dit