Planning for flood resilient cities - from promise to practice?

Britta Restemeyer

Onderzoeksoutput: PhD Research external, graduation external

Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Woltjer, Johan, Supervisor, Externe Persoon
  • van den Brink, Margo, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning31 mei 2018
StatusPublished - 2018

Keywords

  • watermanagement

Citeer dit