Planeconomie: de vorm en haalbaarheid van een nieuwe opleiding planeconomie

Loice de Beer, Susan Otten, Elisa Visser, Melissa de Vries

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

824 Downloads (Pure)

Samenvatting

Centrale onderzoeksvraag binnen dit onderzoek luidt; Wat is de omvang van de vraag naar een nieuwe opleiding planeconomie? De doelstelling hierbij is het definiëren van een opleiding planeconomie
Het onderzoek is opgesplitst in twee delen; een vooronderzoek en een vervolgonderzoek. De inhoud van dit rapport bevat het vooronderzoek en dient als een brede oriëntatie op het vakgebied van een planeconoom en als voorbereiding op het vervolgonderzoek. Het vervolgonderzoek zal bestaan uit een marktonderzoek en een analyse van de ondervonden resultaten. Studentenonderzoek in het kader van het thema Leefomgeving
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Aantal pagina's26
StatusPublished - 2010

Keywords

  • economisch onderwijs
  • marktanalyse

Citeer dit