Plan B: Hybride warmtepompen

Onderzoeksoutput: Blogs and web publicationsProfessional

Samenvatting

Vervanging van aardgas in bestaande woonwijken vergt forse investeringen, doorzettingsmacht van de overheid en beknot haar burgers. Maatschappelijke weerstand ligt op de loer en het afbreukrisico is volgens Martien Visser groot. De resultaten van de proefwijken zijn nog ongewis. Het verdient volgens hem aanbeveling om een plan B met hybride warmtepompen te ontwikkelen.
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
UitgeverEnergiepodium.nl
StatusPublished - 19 jun. 2019

Keywords

  • energietransitie
  • duurzame energie
  • klimaatwetten
  • gedragsverandering
  • co2 emissies
  • groen gas
  • warmtepompen

Citeer dit