Physician assistant levert bijdrage aan de gezondheidszorg: HBO moet met nieuwe opleidingen het primaire zorgproces versterken

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)19-22
TijdschriftZorg support
Nummer van het tijdschriftoktober
StatusPublished - 15 okt. 2003

Keywords

  • gezondheidszorg
  • doktersassistenten
  • hoger onderwijs

Citeer dit