Physical literacy: bouwstenen voor een leven lang bewegen van jong tot oud

Johan Steenbergen, Remo Mombarg, Ivo van Hilvoorde, Sanne de Vries, Peter Barendse, Kristine De Martelaer , Geert Savelsbergh, Hugo van der Poel, Jo Lucassen, Berend Brouwer

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

762 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoe mooi zou het zijn als iedereen motorisch vaardig is, een positieve houding heeft ten opzichte van sport en bewegen, kennis heeft over het belang van sport en bewegen en in staat is om een krachtige beweegomgeving voor zichzelf en anderen te creëren. Zou het niet fantastisch zijn als deze grondhouding, kennis en motorische vaardigheden ertoe bijdragen dat alle mensen een leven lang deelnemen aan sport- en beweegsituaties? Dat is wat wij nastreven. Vanuit de gedachte: groot denken, maar klein beginnen, is in mei 2017 een enthousiaste groep mensen met uiteenlopende expertise - de ‘kwartiermakersgroep Physical Literacy’ – gestart met een verkenning naar de meerwaarde van het begrip ‘Physical Literacy’ voor de Nederlandse sport- en beweegpraktijk. In dit whitepaper schetsen we de noodzaak van een aangescherpte koers in het stimuleren van sport en bewegen en geven we aan hoe Physical Literacy kan bijdragen aan deze nieuwe koers.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's4
StatusPublished - 2018

Keywords

  • bewegen (activiteit)

Citeer dit