Physical health issues in adults with severe or profound intellectual and motor disabilities: a systematic review of cross-sectional studies

Dinette van Timmeren, Cees van der Schans, A. A. J. van der Putten, Wim Krijnen, Rianne Steenbergen, H. M. J. van Schrojenstein Lantman-de Valk, Aly Waninge

Onderzoeksoutput: Review articleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Physical health issues in adults with severe or profound intellectual and motor disabilities: a systematic review of cross-sectional studies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Medicine & Life Sciences