Phantom pain and health-related quality of life in lower limb amputees

Cees P. van der Schans, Jan H B Geertzen, Tanneke Schoppen, Pieter U Dijkstra

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Phantom pain and health-related quality of life in lower limb amputees'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences