Periscope schetsatelier

Egbert Dommerholt, Derwin Schorren, Wim Boetze

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

169 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op 10 juli 2018 vond op Boerderij De Diek’n te Zeerijp in opdracht van Kenniscentrum Biobased Economy (KCBBE) van de Hanzehogeschool Groningen een schetsatelier plaats. Het atelier, dat onder leiding stond van landschapsarchitect Wim Boetze, was een pilot, beoogd om uitvoering te geven aan het Europese Interreg programma North Sea Periscope1. Hierin maken zes Noordzeelanden (Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zweden) een start voor een permanent innovatieplatform voor nieuwe duurzame ondernemersontwikkelingen (business opportunities) binnen de Noordzeeregio’s. Dit verslag is het product wat hieruit voort kwam.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
StatusPublished - 29 sep. 2018

Keywords

  • regionale economie
  • duurzame samenleving
  • toekomstscenarios
  • biobased economie

Citeer dit