Patterns of multimorbidity in people with severe or profound intellectual and motor disabilities

E.A. van Timmeren, A. Waninge, H.M.J. van Schrojenstein Lantman-de, A A J van der Putten, C P van der Schans

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Patterns of multimorbidity in people with severe or profound intellectual and motor disabilities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences