Patients' care needs: documentation analysis in general hospitals

Wolter Paans, Maria Müller-Staub

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Patients' care needs: documentation analysis in general hospitals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions