Patientkarakteristieken in relatie tot bijwerkingen van manipulaties en mobilisaties: een systematische review

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

115 Downloads (Pure)

Samenvatting

Cervicale mobilisaties en manipulaties
worden frequent en effectief uitgevoerd bij
patiënten met nek- en hoofdpijn. Slechts
zeer zelden is er sprake van een calamiteit
(zware complicatie) na een cervicale
techniek. Premanipulatieve tests gericht
op arteriële integriteit en ligamentaire
stabiliteit lijken niet voldoende valide en
niet voldoende betrouwbaar te zijn. Het
zou daarom waardevol zijn als patiënten
met een verhoogd risico voorafgaande aan
een cervicale handeling geïdentificeerd
kunnen worden aan de hand van specifieke
kenmerken. In deze review worden
de karakteristieken in kaart gebracht van
patiënten, behandelaren, het behandelproces
en de complicaties.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)46-48
TijdschriftFysioPraxis
Nummer van het tijdschriftapril
StatusPublished - apr. 2017

Keywords

  • fysiotherapie
  • nekklachten

Citeer dit