Patient satisfaction with PAs in the Netherlands

Koos Meijer, Luppo Kuilman

    Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Patient satisfaction with PAs in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences