Passend onderwijs: zijn we er klaar voor?

Wilfred Hofstetter, Jan Bijstra

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

4 Downloads (Pure)

Samenvatting

Sinds kort is passend onderwijs een feit. Maar is het onderwijsveld daar wel klaar voor? Op basis van recente rapporten en een veldonderzoek laten de auteurs zien dat er op de werkvloer nog veel werk te verrichten is. Veel leraren liepen al tegen grenzen aan en verwachten dat dit alleen maar erger gaat worden. De auteurs bespreken belemmerende factoren en onderzoeken welke verdere stappen genomen moeten worden.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)132-139
TijdschriftKind and Adolescent Praktijk
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2014

Keywords

  • passend onderwijs

Citeer dit