Partydrugs en studenten: gebruik en kennis van de risico’s

Arne van den Bos, Maurits Sijtstra, Bert Bieleman

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Het gebruik van partydrugs onder jongvolwassenen in Nederland is veelvoorkomend en gaat soms gepaard met ernstige incidenten. Voor effectieve voorlichtingis het van belang te weten wat de risicopopulaties zijn en in hoeverre gebruikers zich bewust zijn van de specifieke risico’s van verschillende partydrugs.
Met een schriftelijke enquête onder 514 studenten hebben de auteurs de prevalentie van partydrugsgebruik en het kennisniveau hieromtrent binnen de (Nederlandse en internationale) Groningse studentenpopulatie in kaart gebracht. Het gebruik is hoog: 30,8% van de Nederlandse studenten en 19,8% van de internationale
studenten heeft recentelijk partydrugs gebruikt, waarbij XTC het meest
gebruikte middel is. Leden van studentenverenigingen gebruiken aanzienlijk
meer dan niet-leden. Het kennisniveau van de Nederlandse studenten ligt over
het algemeen hoger dan dat van de internationale studenten. De risico’s van
het combineren van XTC met amfetamine, uppers met downers worden onderschat,
evenals die van het combineren van partydrugs met alcohol. Ook weet
een groot deel van de gebruikers niet dat cocaïne en heroïne op elkaar kunnen
lijken. Overige kennislacunes, preventiemaatregelen en de implicaties voor
drugsvoorlichting en -preventie worden tevens in dit artikel besproken.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)226 - 238
TijdschriftVerslaving
Volume13
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 27 okt. 2017

Keywords

  • verslaving
  • studenten
  • risico's
  • prevalentie
  • drugs

Citeer dit