Partners in transitie: cross-overs met andere domeinen: leren op de randen van sectoren

Harold Hofenk, Magda Boven, Wouter de Groot, Avy Rijnbergen, Nikki Jepkema

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

74 Downloads (Pure)

Samenvatting

Onze sport- en beweegsamenleving is fundamenteel aan het veranderen. Schoolgaande kinderen bewegen steeds minder. De gevolgen van bewegingsarmoede zijn merkbaar. Per generatie nemen de motorische vaardigheden af en neemt het overgewicht toe. In dit artikel een pleidooi voor samenwerking met partners vanuit verschillende perspectieven: boundary crossing.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)7-9
Aantal pagina's3
TijdschriftLichamelijke opvoeding (LO)
Volume61
Nummer van het tijdschriftnr8 jaargang 110
StatusPublished - 10 nov. 2022

Keywords

  • transitie
  • sport & actieve gezonde leefstijl
  • grensoverschrijdend vermogen
  • domeinoverstijgende aanpak

Citeer dit