Participeren in een BedrijvenInvesteringsZone

Petra Oden, Jolanda Keizer

  Onderzoeksoutput: WebsitePopular

  23 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Arbeid geeft betekenis aan het leven van mensen, ook aan dat van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In dit kader is wetgeving ontwikkeld om ook deze mensen te laten participeren op de arbeidsmarkt. De Participatiewet heeft als doel iedereen in staat te stellen bij te dragen aan de maatschappij, waarmee er tot een inclusieve arbeidsmarkt gekomen kan worden. Met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is bepaald dat zowel de overheidssector als het bedrijfsleven werkplekken moet creëren voor mensen met een beperking. Ondernemers kunnen hieraan gezamenlijk werken in bedrijveninvesteringszones. Bij het lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt bij het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap en in samenwerking met het BIZ Platform Nederland heeft Jolanda Keizer een afstudeeronderzoek gedaan naar de ervaringen met arbeidsparticipatie in BedrijvenInvesteringsZones.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverHanze University of Applied Sciences
  OutputmediaOnline
  StatusPublished - 19 okt. 2018

  Keywords

  • BIZ
  • Participatiewet
  • ondernemers

  Citeer dit