Parenting and psychiatric rehabilitation: can parents with severe mental illness benefit from a new approach?

Peter van der Ende, L. Korevaar, J.T. van Busschbach, Joanne Nicholson, J. van Weeghel

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

210 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Parenting and psychiatric rehabilitation: can parents with severe mental illness benefit from a new approach?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences