Parels van het Noorden: blog

Angelique van Wingerden

Onderzoeksoutput: Web publication/siteOther research output

Samenvatting

Deze week mocht ik een informele bijeenkomst voor de noordelijke wethouders ruimtelijk beleid organiseren, waarbij de laatste stand van zaken over de gevolgen van de demografische ontwikkelingen werd besproken. Deze wethouders denken allang niet meer in groei, maar proberen vooral te bedenken hoe hun dorpen en steden leefbaar te houden ondanks de afname van het aantal kinderen, de migratie van jong volwassenen en de toename van het aantal senioren.
Samenwerkingsverband KKNN.
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 2014

Keywords

  • noord-nederland
  • krimpgebieden
  • leefomgeving
  • demografische ontwikkeling
  • leefbaarheid

Citeer dit