Overschatten we het hydraulisch functioneren van wadi’s en doorlatende verharding?

Floris Boogaard, Bert Rozendaal, Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Overheden, kennisinstituten en adviesbureaus vragen zich af of de klimaatadaptieve regenwatervoorzieningen die de laatste decennia op veel plaatsen zijn aangelegd, ook op lange termijn goed zullen functioneren. Onderzoek in Dalfsen leert dat de infiltratiecapaciteiten van wadi’s voldoende zijn om het water binnen enkele uren te verwerken. De infiltratiecapaciteit kan bij opeenvolgende buien echter tot een derde van de initiële capaciteit afnemen. Dit effect is bij velen onbekend en wordt vrijwel nooit in hydraulische modellen opgenomen. Hierdoor wordt het functioneren van regenwatervoorzieningen bij opeenvolgende (grote) buien vaak overschat.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's8
TijdschriftH2O: tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
Volume2017
StatusPublished - 21 jun 2017

Keywords

  • watermanagement

Citeer dit