Overgangen en aansluitingen in het onderwijs: Deelrapportage 3: empirische studie naar de cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de vmbo-mbo overgang.

J. Vugteveen, A.C. Timmermans, H. Korpershoek, M. van Rooijen, M.-C. Opdenakker

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

Samenvatting

In het kader van het onderzoeksproject "Overgangen en aansluitingen: de cognitieve en nietcognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de po-vo en vmbo-mbo overgang en de rol
van verschillende factoren bij de aansluiting tussen deze onderwijssectoren" is een empirisch
onderzoek naar de overgang van het vmbo naar het mbo uitgevoerd. Getracht is antwoord te
geven op de volgende overkoepelende onderzoeksvragen:
1. Hoe ziet de ontwikkeling van deelnemers rondom de vmbo-mbo overgang en de eerste
jaren gedurende het beroepsonderwijs eruit?
a. Hoe verlopen de schoolloopbanen van deelnemers na de vmbo-mbo overgang?
b. Hoe verloopt de niet-cognitieve ontwikkeling van deelnemers in de eerste twee
leerjaren in het mbo?
c. Hoe functioneren deelnemers aan het einde van het eerste leerjaar van het mbo met
betrekking tot taal en rekenen (cognitief)?
2. Zijn er specifieke groepen deelnemers die risico lopen bij de vmbo-mbo overgang?
Originele taal-2Dutch
UitgeverijGION onderzoek/onderwijs
Aantal pagina's163
ISBN van elektronische versie978-90-367-8879-3
ISBN van geprinte versie978-90-367-8880-9
StatusPublished - 1 apr. 2016
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • cognitieve ontwikkeling
  • primair onderwijs
  • voortgezet onderwijs
  • leerlingen
  • aansluiting po-vo

Citeer dit