Overgang de voorschoolse periode naar de basisschool voor kinderen met speciale onderwijsbehoeftes

Onderzoeksoutput: PosterAcademic

79 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het onderwijsbeleid wordt veel belang gehecht aan een soepele overgang van de voorschoolse periode naar de basisschool. Bij kinderen met een speciale onderwijsbehoefte verloopt de start op de basisschool echter niet altijd zo optimaal als gewenst, waardoor de ontwikkeling van deze kinderen verstoord kan raken, met stress en handelingsverlegenheid bij kinderen, ouders en professionals als gevolg. Het doel van dit onderzoek is om de ervaringen van ouders/verzorgers van kinderen met speciale onderwijsbehoeften bij deze transitie in kaart te brengen. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat voor veel ouders de overgang naar de basisschool zelf vrijwel normaal verloopt, maar dat hun kinderen op school al snel vastlopen. Bij het organiseren van passend onderwijs lopen ouders tegen verschillende hindernissen aan zoals gebrek aan kennis, tijd en ervaring op school, een gebrek aan initiatief bij professionele partijen, en negatief geformuleerde communicatie. Helpende eigenschappen van docenten en zorgverleners zijn welwillendheid, positiviteit en de bereidheid om zich kwetsbaar op te stellen. Op basis van deze ervaringen kunnen aanknopingspunten gevonden worden voor het versoepelen van de transitie naar de basisschool, zodat kinderen met speciale onderwijsbehoeften vanaf de start van de basisschool een billijke kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen.
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 6 jul. 2023
EvenementOnderwijs Research Dagen 2023: Kans op Balans - Amsterdam, Netherlands
Duur: 5 jul. 20237 jul. 2023
https://ord2023.nl/

Conference

ConferenceOnderwijs Research Dagen 2023
Verkorte titelORD
Land/RegioNetherlands
StadAmsterdam
Periode5/07/237/07/23
Internet adres

Keywords

  • passend onderwijs
  • basisonderwijs
  • transitie
  • ouders
  • focusgroepen
  • voorschoolse periode

Citeer dit