Outcome calculations based on nursing documentation in the first generation of electronic health records in the Netherlands

Wolter Paans, Maria Müller-Staub, Wim P Krijnen

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

16 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Outcome calculations based on nursing documentation in the first generation of electronic health records in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions