Ouderbetrokkenheid in de brede school: Een literatuuronderzoek naar effectieve manieren om het ontwikkelingsondersteunend gedrag van ouders te stimuleren

Nynke van der Schaaf, Tonny van den Berg

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

956 Downloads (Pure)

Samenvatting

De volgende drie onderzoeksvragen worden in dit rapport beantwoord:
1. Welke verschillende definities zijn er allemaal van ouderbetrokkenheid en welke definitie hanteren we in dit onderzoek?
2. Welke vormen van ouderbetrokkenheid zijn gunstig voor de ontwikkeling van kinderen?
3. Hoe kunnen die vormen van ouderbetrokkenheid die succesvol zijn voor de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd worden?
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's76
StatusPublished - 2009

Keywords

  • brede scholen
  • ouderparticipatie

Citeer dit