Orthogonal self-assembly of low molecular weight hydrogelators and surfactants

Andre Heeres, der Pol Cornelia van, Marc Stuart, Arianna Friggeri, Ben L. Feringa, Esch Jan van

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Filter
Article

Zoekresultaten