Orthogonal self-assembly of low molecular weight hydrogelators and surfactants

Andre Heeres, der Pol Cornelia van, Marc Stuart, Arianna Friggeri, Ben L. Feringa, Esch Jan van

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Orthogonal self-assembly of low molecular weight hydrogelators and surfactants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry