Organolanthanide-catalyzed cyclodimerizations of disubstituted alkynes

H. J. Heeres, A. Heeres, J. H. Teuben

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Organolanthanide-catalyzed cyclodimerizations of disubstituted alkynes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Physics & Astronomy